Privacybeleid

WeightWorld begrijpt dat jouw privacy belangrijk voor jou is en dat je geeft om hoe jouw persoonlijke gegevens online worden gebruikt en gedeeld. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website bezoekt, www.WeightWorld.nl ("Onze Site") en zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven en op een manier die consistent is met Onze verplichtingen en jouw wettelijke rechten.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat je het begrijpt. Jouw aanvaarding van Ons Privacybeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij jouw eerste gebruik van Onze Site. Als je dit Privacybeleid niet accepteert en hiermee instemt, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site.

In dit Beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Account betekent een account vereist voor toegang tot en/of gebruik van bepaalde gebieden en functies van Onze Site;
Cookie betekent een klein tekstbestand dat door Onze Site op jouw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer je bepaalde delen van Onze Site bezoekt en/of wanneer je bepaalde functies van Onze Site gebruikt. Details van de Cookies die door Onze Site worden gebruikt, zijn uiteengezet in sectie 13 hieronder;
Cookie Wet betekent de relevante delen van de Provacy en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) voorschriften 2003;
Persoonlijke gegevens betekent elke en alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens. In dit geval betekent dit persoonlijke gegevens die je Ons via Onze Site verstrekt. Deze definitie neemt, waar van toepassing, de definities op die zijn opgenomen in de EU-verordening 2016/679 – de Algemene Verordering Gegevensbescherming ("AVG");
Wij/Ons/Onze betekent Comfort Click Limited,, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 05614133, waarvan het geregistreerde adres is 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 6AD, en wiens belangrijkste handelsadres 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR06AD, Surrey, Verenigd Koninkrijk is.
 • 2.1 Onze Site is eigendom en wordt beheerd door Comfort Click Limited, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 05614133, waarvan het geregistreerde adres is 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 6AD, en wiens belangrijkste handelsadres 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR06AD, Surrey, Verenigd Koninkrijk is.
 • 2.2 Ons BTW-nummer is 887819940.
 • 2.3 We worden gereguleerd door de ICO (https://ico.org.uk).

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op jouw gebruik van Onze Site. Onze Site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat Wij geen controle hebben over hoe jouw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites. Wij adviseren je om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat je gegevens aan hen verstrekt.

 • 4.1 Als gegevenssubject beschik je over de volgende rechten onder de AVG, die dit Beleid en Ons gebruik van persoonlijke gegevens hebben ontworpen om te handhaven:
  • 4.1.1 Het recht op informatie over Onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens;
  • 4.1.2 Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die Wij over je bewaren (zie sectie 12);
  • 4.1.3 Het recht op rectificatie als enige persoonlijke gegevens die Wij over je bewaren onjuist of onvolledig zijn (neem contact met Ons op met behulp van de details in sectie 14);
  • 4.1.4 Het recht om vergeten te worden – d.w.z. het recht om Ons te vragen om persoonlijke gegevens die te verwijderen die Wij van je houden (Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts voor een beperkte tijd, zoals uitgelegd in hoofdstuk 6, maar als u wilt dat Wij het eerder verwijderen, neem dan contact met Ons op via de gegevens in sectie 14);
  • 4.1.5 Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dat wil zeggen voorkomen);
  • 4.1.6 Het recht op gegevensoverdracht (verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens voor hergebruik bij een andere dienst of organisatie);
  • 4.1.7 Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden; en
  • 4.1.8 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • 4.2 Als je reden hebt om een klacht in te dienen over Ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met Ons op via de gegevens in sectie 14 en We doen Ons best om het probleem voor jou op te lossen. Als Wij niet kunnen helpen, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, het bureau van de Information Commissioner.
 • 4.3 Voor meer informatie over jouw rechten kun je contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner of jouw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

Afhankelijk van jouw gebruik van Onze Site, kunnen Wij enkele of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zie ook sectie 13 over Ons gebruik van Cookies en soortgelijke technologieën):

 • 5.1 naam;
 • 5.2 geboortedatum;
 • 5.3 geslacht;
 • 5.4 contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
 • 5.5 afleverinformatie zoals fysiek adres, postcode, land;
 • 5.6 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 • 5.7 financiële informatie zoals credit/debit-kaartnummers;
 • 5.8 IP adres;
 • 5.9 type en versie van de webbrowser;
 • 5.10 besturingssysteem;
 • 5.11 een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, jouw activiteit op Onze Site en de site waar je naartoe gaat;
 • 6.1 Alle persoonlijke gegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen, niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de reden (en) waarvoor het voor het eerst werd verzameld. Wij zullen ten allen tijde aan Onze verplichtingen voldoen en jouw rechten onder de AVG waarborgen. Zie sectie 7 hieronder voor meer informatie over beveiliging.
 • 6.2 Ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens zal altijd een wettelijke basis hebben, hetzij omdat dit noodzakelijk is voor Onze uitvoering van een contract met jou, omdat je hebt ingestemd met Ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld door je te abonneren op e-mails) of omdat het in Onze legitieme belangen staat. We kunnen jouw gegevens met name gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • 6.2.1 Jouw account verstrekken en beheren;
  • 6.2.2 Verstrekking en beheer van jouw toegang tot Onze Site;
  • 6.2.3 Personaliseren en afstemmen van jouw ervaring op Onze Site;
  • 6.2.4 Onze producten en diensten aan jou leveren (houd er rekening mee dat Wij jouw persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met jou aan te gaan);
  • 6.2.5 Personaliseren en afstemmen van Onze producten en diensten voor jou;
  • 6.2.6 Beantwoorden van e-mails van jou;
  • 6.2.7 Jouw e-mails bezorgen waarvoor je je hebt aangemeld (je kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven of afmelden door je aan te melden bij Jouw Account);
  • 6.2.8 Marktonderzoek;
  • 6.2.9 Analyse van jouw gebruik van Onze Site en het verzamelen van feedback om Ons in staat te stellen Onze Site en jouw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren;
 • 6.3 Met jouw toestemming en/of waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen Wij jouw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder mogelijk contact met jou opnemen via e-mail, telefoon en sms met informatie, nieuws en aanbiedingen over Onze producten en diensten. We zullen je echter geen ongevraagde marketing of spam sturen en zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Wij jouw rechten volledig beschermen en voldoen aan Onze verplichtingen krachtens de AVG en de Privacy- en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) 2003..
 • 6.4 Derden waarvan de inhoud op Onze Site wordt weergegeven, kunnen Cookies van derde partijen gebruiken, zoals hieronder beschreven in sectie 13. Raadpleeg sectie 13 voor meer informatie over het beheren van Cookies. Houd er rekening mee dat Wij geen controle hebben over de activiteiten van dergelijke derden, noch over de gegevens die zij verzamelen en gebruiken en je adviseren om het privacy beleid van dergelijke derden te controleren..
 • 6.5 Je hebt het recht om ten allen tijde jouw toestemming aan Ons in te trekken met gebruik van jouw persoonlijke gegevens en om te verzoeken dat Wij deze verwijderen.
 • 6.6 We bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de reden(en) waarvoor deze voor het eerst werd verzameld. Gegevens zullen daarom worden bewaard voor de volgende periodes (of de retentie ervan zal worden bepaald op basis van de volgende grondslagen):
  • 6.6.1 Persoonlijke gegevens zoals naam, adres en contactgegevens met betrekking tot een bestelling op Onze Site worden gedurende een periode van zes jaar bewaard om te voldoen aan Onze verplichtingen onder de Britse consumentenwetten voor de levering van goederen die zijn gekocht in Engeland en Wales en Onze verplichtingen onder de EU-wetgeving.
 • 7.1 We bewaren jouw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om deze te gebruiken zoals hierboven beschreven in sectie 6 en/of zolang Wij jouw toestemming hebben om deze te bewaren..
 • 7.2 Sommige of al jouw gegevens kunnen worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Je wordt geacht dit te accepteren en ermee akkoord te gaan door Onze Site te gebruiken en informatie aan Ons te verstrekken. Als We gegevens opslaan buiten de EER, zullen We alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo veilig en gewaarborgd mogelijk worden behandeld als binnen het VK en onder de AVG..
 • 7.3 Gegevensbeveiliging is voor Ons erg belangrijk en om jouw gegevens te beschermen, hebben Wij passende maatregelen genomen om gegevens die via Onze Site worden verzameld, te beschermen en veilig te stellen.
 • 8.1 We kunnen in sommige gevallen een contract afsluiten met derden om namens jou diensten aan je te leveren. Deze kunnen betalingsverwerking, levering van goederen, faciliteiten voor zoekmachines, advertenties en marketing omvatten. In sommige gevallen hebben de externe partijen mogelijk toegang nodig tot sommige of al jouw gegevens. Wanneer jouw gegevens voor een dergelijk doel zijn vereist, zullen Wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig, gewaarborgd, in overeenstemming met jouw rechten, Onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde op grond van de wet worden behandeld.
 • 8.2 We kunnen statistieken verzamelen over het gebruik van Onze Site, inclusief gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersnummers, verkoop en andere informatie. Al dergelijke gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens of geanonimiseerde gegevens die kunnen worden gecombineerd met andere gegevens en worden gebruikt om jou te identificeren. We kunnen van tijd tot tijd dergelijke gegevens delen met derde partijen, zoals potentiële investeerders, gelieerde ondernemingen, partners en adverteerders. Gegevens worden alleen gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet..
 • 8.3 We kunnen soms externe gegevensverwerkers gebruiken die zich buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") bevinden (de EER bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Waar We persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER, zullen Wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens zo veilig en gewaarborgd mogelijk worden behandeld als het zou zijn binnen het Verenigd Koninkrijk en onder de AVG..
 • 8.4 In bepaalde omstandigheden kunnen We wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens waarover Wij beschikken te delen, bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens, wanneer We betrokken zijn in gerechtelijke procedures, wanneer We voldoen aan wettelijke vereisten, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie.
 • 9.1 We kunnen van tijd tot tijd Onze activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van controle over Ons bedrijf of een deel daarvan met zich meebrengen. Alle persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt, worden, indien relevant voor elk onderdeel van Ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat onderdeel overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, volgens de voorwaarden van dit Privacy Beleid, worden toegestaan om die gegevens alleen te gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk door Ons werden verzameld..
 • 9.2 In het geval dat jouw gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, word je van tevoren gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Wanneer je wordt benaderd, krijg je de keuze om jouw gegevens te laten verwijderen of de nieuwe eigenaar of controleur te weigeren.
 • 10.1 Naast jouw rechten onder de AVGB, uiteengezet in sectie 4, kun je bij het verzenden van persoonlijke gegevens via Onze Site opties krijgen om Ons gebruik van jouw gegevens te beperken. In het bijzonder proberen Wij je een sterke controle te geven op Ons gebruik van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief de mogelijkheid om je af te melden voor het ontvangen van e-mails van Ons wat je kunt doen door je af te melden met behulp van de links in Onze e-mails en op het moment van het verstrekken van jouw gegevens en door jouw Account te beheren).
 • 10.2 Mogelijk wil je je ook aanmelden voor een of meer van de voorkeursservices die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn: de telefoonvoorkeurenservice ("De TPS"), de Corporate Telephone Preference Service ("De CTPS") en de mailingvoorkeurenservice ("De MPS"). Deze kunnen je helpen voorkomen dat je ongevraagde marketing ontvangt. Houd er echter rekening mee dat deze services je er niet van weerhouden om marketingcommunicatie te ontvangen die je hebt goedgekeurd..
 • 11.1 Je hebt toegang tot bepaalde delen van Onze Site zonder enige gegevens te verstrekken. Om alle eigenschappen en functies die beschikbaar zijn op Onze Site te gebruiken, moet je mogelijk bepaalde gegevens doorgeven of ter verzameling toestaan.
 • 11.2 Je mag Ons gebruik van Cookies beperken. Zie sectie 13 voor meer informatie.

Je hebt het recht om een kopie te vragen van jouw persoonlijke gegevens die door Ons worden bewaard (waar dergelijke gegevens worden bewaard). Onder de AVG zijn geen kosten verschuldigd en Wij zullen alle informatie die in antwoord op jouw verzoek wordt verstrekt kosteloos verstrekken. Neem contact met Ons op voor meer informatie op [email protected] of gebruik de contactgegevens hieronder in sectie 14.

 • 13.1 Onze Site kan bepaalde first party Cookies op uw computer of apparaat plaatsen en openen. First party-Cookies zijn Cookies die rechtstreeks door Ons worden geplaatst en alleen door Ons worden gebruikt. Wij gebruiken Cookies om uw ervaring op Onze Site te vergemakkelijken en te verbeteren en om Onze producten en diensten te leveren en te verbeteren. We hebben deze Cookies zorgvuldig uitgekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat jouw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.
 • 13.2 Door Onze Site te gebruiken, kun je ook bepaalde externe Cookies op uw computer of apparaat ontvangen. Cookies van derden zijn die geplaatst door websites, diensten en/of andere partijen dan Ons. Cookies van derden worden op Onze Site gebruikt voor reclamedoeleinden, het volgen van partners. Raadpleeg voor meer informatie sectie 6 hierboven en sectie 13.6 hieronder. Deze Cookies zijn niet een integraal onderdeel van het functioneren van Onze Site en jouw gebruik en ervaring van Onze Site zal niet worden aangetast door de toestemming aan hen te weigeren.
 • 13.3 Alle Cookies die door en op Onze Site worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Cookiewetgeving.
 • 13.4 Voordat Cookies op jouw computer of apparaat worden geplaatst, krijg je een prompt te zien met informatie over Ons gebruik van Cookies. Door Onze Site te bezoeken, stem je in met het plaatsen van Cookies en stel je Ons in staat om je de best mogelijke ervaring en service te bieden. Je kunt, als je dat wenst, toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; bepaalde functies van Onze Site werken echter mogelijk niet volledig of zoals bedoeld..
 • 13.5 Bepaalde functies van Onze Site zijn afhankelijk van Cookies om te kunnen functioneren. De Cookiewetgeving beschouwt deze Cookies als "strikt noodzakelijk". Deze Cookies worden hieronder weergegeven in sectie 13.6. Uw toestemming zal niet worden gevraagd om deze Cookies te plaatsen, maar het is nog steeds belangrijk dat je je ervan bewust bent. Je kunt deze Cookies nog steeds blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen zoals hieronder beschreven in paragraaf 13.10, maar houd er rekening mee dat Onze Site mogelijk niet goed werkt als je dit doet. We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw privacy niet wordt geschaad door ze toe te staan.
 • 13.6 De volgende first party-Cookies kunnen op jouw computer of apparaat worden geplaatst:
  Naam van de Cookie Strikt Noodzakelijk
  _dc_gtm_UA-86137251-1 yes
  _ga yes
  _gat_UA-86137251-1 yes
  _gid yes
  _hjIncludedInSample yes
  _uetsid yes
  cookie_referral yes
  LOCAL_COUNTRY_CODE yes
  LOCAL_COUNTRY_NAME yes
  PHPSESSID yes
  username yes

  en de volgende externe Cookies kunnen op uw computer of apparaat worden geplaatst:

  Naam van de Cookie Leverancier
  1P_JAR .google.com
  1P_JAR .google.co.in
  anj .adnxs.com
  ans3 go.flx1.com
  APISID .google.com
  APISID .google.co.in
  AWSELB api.checkout.com
  check go.flx1.com
  dbm1 go.flx1.com
  fr .facebook.com
  HSID .google.com
  HSID .google.co.in
  id go.flx1.com
  IDE .doubleclick.net
  MR .bat.bing.com
  MUID .bing.com
  MUIDB bat.bing.com
  NID .google.co.in
  NID .google.com
  OTZ www.google.com
  PHPSESSID tracking.lengow.com
  r go.flx1.com
  SAPISID .google.co.in
  SAPISID .google.com
  sess .adnxs.com
  SID .google.co.in
  SID .google.com
  SIDCC .google.com
  SSID .google.com
  uuid2 .adnxs.com
 • 13.7 Onze Site maakt gebruik van analyseservices die worden aangeboden door HotJar en Google Analytics. Website-analyse verwijst naar een reeks hulpmiddelen die wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van anonieme gebruiksinformatie, waardoor Wij beter begrijpen hoe Onze Site wordt gebruikt. Dit stelt Ons op Onze beurt in staat Onze Site en de producten en diensten die door Ons worden aangeboden te verbeteren. Je hoeft Ons niet toe te staan deze Cookies te gebruiken, hoewel Ons gebruik ervan geen enkel risico inhoudt voor jouw privacy of uw veilig gebruik van Onze Site, het Ons wel in staat stelt Onze Site voortdurend te verbeteren, waardoor het een betere en nuttigere ervaring voor je wordt.
 • 13.8 Naast de bedieningselementen die Wij bieden, kun je ervoor kiezen om Cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. In de meeste internetbrowsers kun je ook kiezen of je alle Cookies of alleen Cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers Cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in jouw internetbrowser of de documentatie die bij jouw apparaat is geleverd.
 • 13.9 Je kunt op elk moment Cookies op jouw computer of apparaat verwijderen, maar je kunt mogelijk alle informatie verliezen waardoor ujesneller en efficiënter toegang krijgt tot Onze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, login- en personalisatie-instellingen.
 • 13.9 Het wordt aanbevolen dat je jouw internetbrowser en besturingssysteem up-to-date houdt en dat je de hulp en begeleiding raadpleegt van de ontwikkelaar van uw internetbrowser en fabrikant van jouw computer of apparaat als je niet zeker bent over het aanpassen van jouw privacy-instellingen.

Als je vragen heeft over Onze Site of dit Privacy Beleid, kun je contact met Ons opnemen per e-mail via [email protected], telefonisch op (+31)858 889 802, of per post op 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 6AD. Zorg ervoor dat jouw vraag duidelijk is, vooral als het een verzoek om informatie betreft over de gegevens die Wij over je bewaren (zoals onder sectie 12, hierboven).

We kunnen dit Privacy Beleid van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld als de wet verandert). Alle wijzigingen worden onmiddellijk op Onze Site geplaatst en je wordt geacht de voorwaarden van het Privacy Beleid te hebben aanvaard bij jouw eerste gebruik van Onze Site na de wijzigingen. We raden je aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.